Video Hướng dẫn sử dụng sản phẩm Active Coffee

1. Hướng dẫn sử dụng Máy pha Capsule: Active Espresso

2.Hướng dẫn sử dụng Máy đánh sữa: Active Milk Frother


3. Hướng dẫn Pha cà phê phin giấy Active